Spar strømkostnader på fornybar varme

De siste 20 årene har nordmenns strømforbruk og vaner endret seg i takt med økte strømpriser for husholdninger. Det totale forbruket har en tydelig nedgang over tid, noe som kan være et resultat av flere faktorer:

- Økte strømpriser.
- Strengere krav til isolering av boliger.
- Mer energieffektive varmekilder.
- Mildere vintre.

Kilde: SSB

Tradisjonelt har vi nordmenn vært veldig bortskjemte med usedvanlig billige strømpriser. De fleste er vokst opp med at det stod på lys i hele huset, kanskje til og med når ingen var hjemme. Dette ser vi knapt noe til i dag. Bevisstheten rundt energibruk har gjort at vi er mye flinkere enn vi var til å skru av lys og varme i de rommene vi ikke oppholder oss i.

Energieffektive varmekilder

De siste tiårene er det kommet strengere krav til isolering av nye boliger, samtidig som flere investerer i mer energieffektive varmekilder/varmeanlegg enn ren elektrisitet. Dette gjør at energiforbruket samlet sett går ned.

Mer energieffektive varmekilder kan øke verdien på boligen

Ved å investere i et nytt varmeanlegg som bruker mindre energi (og dermed sparer deg for strømkostnader), kan du samtidig øke verdien på boligen. Kanskje vil økningen tilsvare det beløpet du har investert i varmeanlegget?

Hvilke varmekilder er mest kostnadsbesparende?

Det er flere veier til Rom, og det er flere ulike varmekilder som sørger for en mer effektiv utnyttelse av energien.

Luft-vann varmepumpe

Den vanligste varmekilden er en luft-vann varmepumpe, som varmer opp uteluft og sprer varmen gjennom boligens varmesystemer (for eksempel et radiatorsystem eller vannbåren gulvvarme). Boligen får en jevn fordeling av varmen over tid, og sørger derfor for at man ikke må sjokkfyre når man har vært borte i noen timer. Varmepumpen kan også brukes til å kjøle ned luften på sommeren.

Bergvarmepumpe

En bergvarmepumpe er et godt alternativ til luft-vann varmepumpen. Bergvarmepumpen henter energien fra bakken eller sjøen, og er en fornybar varmekilde som bidrar til å spare energikostnader med opptil 80%. Det innebærer ofte en investeringskostnad å installere bergvarmepumpe, ettersom man må bore ned og hente grunnvann. Likevel er dette en investering som oftest henter inn investeringen i reduserte energikostnader over noen få år.

Vedovn med vannkappe

En vedovn med vannkappe er en god, strømbesparende varmekilde som fungerer svært godt i kombinasjon med en varmepumpe. Den bruker 1/3 av den oppvarmede energien til å varme opp rommet ovnen står i. 2/3 av energien blir brukt til å varme opp vann til gulvvarme, radiator og forvarming av varmtvannsbereder. Eventuell overskuddsenergi blir lagret i en akkumulatortank som fungerer som et batteri for ovnen. For deg som liker vedfyring er dette et fint og svært energieffektivt alternativ.

Vedfyrkjele/vedkjele

En fyrkjele for ved (også kalt vedfyrkjele) er en svært effektiv og miljøvennlig varmekilde i et vannbårent varmeanlegg som er konstruert for å varme opp større arealer som gårdsbruk, eneboliger, hytter og så videre. Vedkjelen tar litt plass, men gir til gjengjeld jevn og god varme i boligen. Har du tilgang til mye ved, vil du kunne redusere opptil 80% av strømforbruket med en vedfyrkjele.

Solfanger

Med en solfanger bruker du solenergi til å varme opp boligen. Energi fra solen er gjenbrukbart og 100% miljøvennlig, og kan bidra til å varme opp så mye som 50% av boligen din. Et godt solfangeranlegg lever som regel i 20-30 år, så dette er en god investering.

Den beste varmekilden

Hva som er den beste varmekilden, avhenger litt av boligen din og hvilket varmebehov du har. Varmeshop.no tilbyr gratis veiledning og hjelper deg med å finne det optimale varmeanlegget for ditt behov.

Ta kontakt for gratis veiledning.

Enova-støtte

Enova har ulike støtteordninger som man kan søke om hvis man skal installere energieffektive og miljøvennlige varmekilder. Her kan du se hele oversikten over hvilke tiltak som gir de ulike støtteordningene hos Enova. ​