Valg av vedkjele og akkumulatortank

Hvor stor vedkjele og akkumulatortank trenger jeg til boligen? Her er noen anbefalinger til deg som vurderer vedkjele med akkumulatortank:

Størrelse på akkumulatortank

Vi starter med å se på akkumulatortanken. For at du skal kunne varme opp nok energi til ca. et døgn på vinteren, bør du beregne en tank på 10-12 liter per kvadratmeter boareal. Her er det naturligvis mange faktorer som spiller inn, som for eksempel hvor godt isolert huset er eller om det er mye vind som kjøler ned huset.

Eksempel: Et hus på 180-200 kvadratmeter trenger en akkumulatortank på ca. 2 000 liter.

Nøyaktig hvilken tank du går for avhenger også litt av takhøyden på teknisk rom, hvor i boligen den skal plasseres og om det er smale eller brede dørkarmer den skal gjennom. For å finne den beste akkumulatortanken til boligen din, er vi opptatt av hvordan varmtvannet blir varmet opp (forvarmet). Her finnes det to løsninger, enten ved bruk av tappevannspiral i tanken eller ved hjelp av en dobbeltmantlet varmtvannsbereder som blir koblet inn mellom tanken og varmeanlegget.

Det er i utgangspunktet disse tingene vi bruker som utgangspunkt når vi finner akkumulatortank. I tillegg kommer det noen «ytre» faktorer som også spiller inn:

  • Hvor godt isolert er boligen?
  • Hvor varmt ønsker du å ha den jevne temperaturen?
  • Har du tid til å fyre flere ganger om dagen, eller vil du heller fyre en gang?
  • Har du varmepumpe som backup?

Først når vi har et helhetsinntrykk av boligen din, kan vi hjelpe deg med å finne en tank som tilfredsstiller behovene dine.

Det er ingenting i veien for å gå opp i tankvolum. Akkumulatortanken er et batteri som lades og utlades, og jo større batteriet er, desto lengre varer energien før man må fyre igjen. Dette er praktisk for eksempel på større gårder med behov for en 3 000 liters tank som blir for stor for våningshuset og som da plasseres i et fjøs eller verksted. For å slippe å gå bort for å fyre flere ganger i løpet av dagen, kan du fint gå for en større akkumulatortank som er stor nok til formålet.

Størrelse på vedkjele

Vi setter antall kW-ytelse på vedkjelen ut ifra hvor mange liter akkumulatortanken tar. Normalt pleier man å ha 60-80 liter akkumulatortank per kW-ytelse på vedkjelen.

Eksempel: Til en 2000 liters akkumulatortank vil du trenge 25 eller 32 kW vedkjele.

Feiing av vedkjele

Det er viktig å ta vare på vedkjelen og rengjøre den med jevne mellomrom. Gjør du dette, vil du ha glede av kjelen i mange år. Det tar ca. 10-15 minutter å rengjøre en Atmos vedkjele.

Logistikk

Logistikk er viktig! Før du velger å ha en vedkjele innerst i kjelleren bør du tenke deg godt om. Du må beregne et høyt vedforbruk. Det kan derfor være lurt å plassere vedkjelen i et rom du kan trille inn hele paller eller storsekker med ved.