Hei, trenger du hjelp?

Skriv til oss og få råd fra eksperten.

Bergvarmepumpe – effektiv og miljøvennlig varmeløsning

En bergvarmepumpe er et vannbårent anlegg med fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.  Anlegget gir godt inneklima, har lavere energibruk enn når du bruker strøm, og ikke minst – krever lite vedlikehold.

Det å ha et godt og varmt hus om vinteren er gull verdt, og aller best er det når temperaturen holder seg behagelig og jevn i alle rom. Dette kan være vanskelig både med vedfyring og strøm, og da er en god bergvarmepumpe et godt valg

Hvordan fungerer en varmepumpe?

En bergvarmepumpe er en væske-vann varmepumpe. Den henter energi fra en energibrønn i bakken og utnytter varmen som lagres i grunnen. Når innretningen skal installeres, bores et hull i fjellet, og et rør med væske som sirkulerer senkes ned i hullet. Denne væsken varmes opp av bergvarmen, og anlegget henter så opp varmen og sirkulerer den til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Pumpen varmer også opp vannet i boligen din. Når varmepumpen har forsynt huset ditt med nok varme, pumpes væsken ned i hullet igjen, slik at det kan varmes opp på nytt.

Hvorfor bør du installere bergvarmepumpe?

  • Bruker fornybar energi
  • Lavt energiforbruk
  • Har enda lengre levetid enn luft-vann varmepumpe
  • Du slipper støy utendørs
  • Den har lave vedlikeholdskostnader

Er bergvarme lønnsomt?

Hvor mye du sparer på væske-vann-varmepumpe avhenger av hvor mye strøm du bruker i utgangspunktet. Installasjonen er lønnsom for lommeboken og miljøet dersom du har et høyt energiforbruk.

I enkelte situasjoner kan man redusere energiforbruket sitt med 75 prosent. Ta kontakt med oss for å få en kostnadsfri beregning for din bolig.  

Vi i Varmeshop har lang erfaring med å installere varmepumper, og har nødvendig kompetanse for å gi råd og veiledning slik at du får en bedre forståelse av hvilke produkter som passer best for din bolig og ditt behov. 

Du kan få støtte fra Enova til væske-vann varmepumpe

Hvis du vurderer å installere bergvarmepumpe, kan det være nyttig å vite hvilke støtteordninger som finnes. I dag kan du søke om inntil 40 000 kroner i støtte fra Enova hvis du installerer et komplett vannbårent system med bergvarmepumpe. Summen fordeles på 10 000 kroner for væske-vann varmepumpe, 5000 kroner for akkumulatortank, 10 000 kroner for vannbåren varme og 15 000 kroner i tiltaksbonus hvis du installerer alle tre tiltakene i løpet av en 20 måneders periode.