Hei, trenger du hjelp?

Skriv til oss og få råd fra eksperten.

Bruk solenergi til å varme opp boligen

Med et solfangeranlegg kan du bruke solenergi til å varme opp boligen din. Anlegget består av en solfanger, et rørsystem, en akkumulatortank (varmelager) og et styringssystem med pumpe. Anlegget kan som regel levere 300-500 kWh varme per kvadratmeter solfangerareal. Dette er et stabilt og rimelig alternativ til elektrisk oppvarming.

Hva er solfanger?

En solfanger blir montert på utsiden av boligen, enten på taket eller veggen. Den kan også integreres som en del av bygningsfasaden. I motsetning til et solcelleanlegg (som produserer elektrisitet), fanger solfangeren opp varme fra solen og overfører den til vann i et vannbårent anlegg. Det oppvarmede vannet sirkulerer i et rørsystem mellom solfangeren og akkumulatortanken. Deretter fordeles ut via fordelingssystemet til en varmtvannstank eller et vannbårent varmeanlegg.

I Norge går en stor andel av energibruken i bygninger og boliger til oppvarming. I boliger er det kanskje snakk om så mye som 70-80% av energibruken som går til å varme opp boligen og varmtvann. En av de store fordelene med å bruke solfangersystem til oppvarming, er at systemet konverterer solstrålene direkte til varme i stedet for å gå «omveien» via strøm (som solceller produserer).

Et solfangersystem alene kan ikke stå for hele oppvarmingen av boligen, men det kan bidra til å dekke opptil 50% av oppvarmingsbehovet. Du må derfor bruke solfanger i kombinasjon med en annen varmekilde (elektrisitet, bioenergi, varmepumper eller fjernvarme).

Kostnader vs. besparelser

Et godt solfangeranlegg har som regel en levetid på 20-30 år. Hvis du setter opp prisen på selve anlegget mot energikostnader du sparer på å bruke solenergi til oppvarming av boligen, kan du regne med at anlegget er nedbetalt etter rundt 5-15 år (avhengig av anlegg og forbruk). Du får med andre ord gratis varme i mange år etter at anlegget er nedbetalt.

Du kan også få opptil 10.000,– i Enova-støtte hvis du installerer et solfangeranlegg.

Fordeler med solfanger

Den aller største fordelen med å bruke solenergi til oppvarming er at det er en gratis, fornybar energikilde – og dermed også miljøvennlig. Et solfangeranlegg er svært effektivt, og bruker bare 60 kw/h når det er i drift. I tillegg har vi en liste over andre fordeler:

- Et solfangeranlegg har lang levetid og er enkelt å installere.
- Solfanger kan dekke opptil 50% av boligens oppvarmingsbehov med gratis energi.
- Anlegget er i det store og hele automatisk og krever lite tilsyn og vedlikehold.
- Solfanger er stillegående.
- Vannbåren varme og solfangersystem øker verdien på boligen din.

Har vi nok sol i Norge?

Dette er naturligvis et viktig spørsmål som vi får av flere kunder som vurderer solfanger. Faktisk er det sånn at selv når det er overskyet fanger anlegget opp mye solstråler. Innstrålingen blir bare 20% dårligere på en overskyet dag enn på en solrik dag, så det er ingen grunn til å tenke at solfanger ikke vil fungere i Norge. På vinteren vil det naturligvis bli mindre energi av solfangeren enn på sommerhalvåret, men det gjelder også for de fleste andre fornybare varmekilder. Vi bor i et land som blir veldig kaldt på vinteren, og derfor er det viktig at man ikke satser 100% på en oppvarmingskilde.

Her kan du lese mer om hvilke fornybare varmekilder til vannbåren varme som vi anbefaler.

Les også: