Hei, trenger du hjelp?

Skriv til oss og få råd fra eksperten.

Solfanger – et miljøvennlig og energibesparende tiltak

Med rekorddyr strøm og økt fokus på miljøvennlige løsninger, leter mange etter alternative energikilder. Ved å installere solfanger eller solceller kan du effektivt dra nytte av solenergi.

Her ser vi nærmere på solfangere, og forklarer deg hvordan denne teknologien skiller seg fra de mer kjente solcellene. Vi vil blant annet kikke på graden av energibesparelse, og samtidig vurdere miljøaspektet ved løsningen. 

Hva er en solfanger, og hva skiller dem fra solceller?

Solceller drar nytte av varme og lys fra solen, og omdanner dette til elektrisk energi via en prosess som kalles for fotovoltaisk effekt. Energien som produseres kan brukes av elektriske apparater direkte, eller lagres i et batteri.

Solfangere vil også omgjøre strålingsenergi fra solen, men istedenfor å produsere strøm, omdannes energien direkte til varme – for eksempel til i et vannbårent system. Dette betyr at man blant annet kan utnytte solenergien til oppvarming av vann.

En solfanger med kollektorer/absorbatorer av kobberrør som inneholder sirkulerende væske kan plasseres på et solrikt sted, som for eksempel på taket. Varmen fra solen vil så overføres direkte til det lukkede væskesystemet, etter hvert som solen varmer opp kobberet.

Væsken som varmes opp kan deretter forsyne deg med varme, enten det er snakk om varmtvann eller romoppvarming. Varmen lagres i en akkumulatortank, slik at brukeren kan få varme når som helst på døgnet (og ikke kun når solen varmer).

Er solfangere energibesparende og effektive?

Ja! Faktisk er solfangere omkring tre ganger så effektive som solceller, ettersom mer av solenergien som treffer panelet vil utnyttes til varme. Det sies at virkningsgraden til solcellepaneler er på 15–20 %. For en solfanger er tilsvarende tall på hele 50–70 %.

Ifølge Enova er det som regel mulig å dekke omkring halvparten av oppvarmingsbehovet for varmtvann i en gjennomsnittlig bolig. Dette tilsvarer som regel rundt 30 % av boligens totale behov for energi.

Solfangere vil derfor sjelden utgjøre en hovedenergikilde, men er likevel et supert supplement som kan bidra til lavere strømkostnader. Løsningen kan også kombineres med varmepumper og andre energieffektive tiltak, noe som vil redusere kostnadene ytterligere.

Solfangere i et miljøperspektiv

Det å bruke solfangere kan også være gunstig med tanke på miljøet. Først og fremst skyldes dette at solenergi er fornybart, samtidig som solfangere ikke genererer klimagasser som frigjøres i luften under bruk.

Kombinert med andre miljøvennlige varme- eller energikilder som varmepumper, vil miljøeffekten forsterkes ytterligere.

Hva koster solfangere? Er det en god investering?

Et solfangersystem for tappevann vil som regel koste minst 30 000 kr. Skal løsningen kunne brukes til romoppvarming i tillegg, vil prisen gjerne ligge på rundt 60 000 kr eller mer. 

Det er imidlertid viktig å huske på at faktorer som utforming, drift og dimensjonering kan påvirke prisen. Ifølge Enova kan man fort regne med kostnader på 100 000 kr eller mer, dersom man skal investere i både varmepumpe og solfangere.

På tross av en forholdsvis høy engangskostnad, vil solfangere stort sett være en veldig økonomisk investering i lengden. Med høye strømpriser vil man også kunne tjene inn investeringen relativt raskt.

Enova tilbyr også økonomisk støtte til de som investerer i solfangere enten til privat bolig eller til hytte. Du kan motta 5 000 kr i støtte for selve solfangersystemet, og på toppen av dette 200 kr per kvadratmeter panel (opptil 25 m2). Maksimal støtte er 10 000 kr.

Ønsker du å utnytte solvarmen med en solfanger?

Hos Varmeshop.no finner du et stort utvalg av solfangere, samt komplette solfangersystemer. Sistnevnte inkluderer både solfangerpanel, pumpe, styringsenhet, akkumulatortank og øvrige komponenter som trengs for å utnytte solvarmen.

Du kan også kjøpe solfangerpanel separat, dersom det er ønskelig. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med å sette sammen produkter som er tilpasset ditt bygg!

Les også: