Hei, trenger du hjelp?

Skriv til oss og få råd fra eksperten.

Vannbåren varme: lønnsomhet, installasjon og hva du bør forberede

Vannbåren varme har blitt mer og mer populært de siste årene – og med god grunn. Installasjonene er mer miljøvennlig og mer fleksibelt alternativ oppvarming, samtidig som det også er bedre for inneklimaet enn elektriske ovner.  

Rimeligere alternativ

Ofte er vannbåren varme også et rimeligere oppvarmingsalternativ enn elektrisk varme. Likevel er det viktig at du undersøker grundig før du installerer vannbåren varme, for å finne ut om det lønner seg i akkurat din bolig.

Hva er vannbåren varme - hvordan fungerer det?

Vannbårent varmeanlegg bruker vann som energi- og varmekilde når man varmer opp et hus eller en bygning. Vannbåren gulvvarme er et eksempel. Da legger man rør rundt om i et hus, som fordeler varme fra en oppvarminskilde til en varmegiver.

Det finnes flere oppvarmingskilder og varmeavgivere du kan velge mellom. Andre vanlige vannbårne varmeanlegg er for eksempel luft til vann varmepumpe.

Fordeler med vannbåren varme

  • Jevn og god fordeling av varmen i boligen
  • Reduserer strømforbruket
  • Du unngår at støv som virvles opp, blir brent
  • Du velger selv energikilden
  • Det er ikke nødvendig å ta hensyn til varme overflater ved møblering

Velg energikilde med vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp og fordeles rundt i boligen. Dette kan enten skje som gulvvarme i rør i gulvet, gjennom radiatorer eller som en kombinasjon av disse metodene. Vannet varmes opp i en varmesentral, og for å varme det opp kan en eller flere energikilder – slik som olje, gass, elektrisitet, trepellets, varmepumpe eller solenergi – benyttes.
 
Du har med andre ord muligheten til å velge den energikilden som er mest økonomisk til enhver tid. Går strømprisene opp, kan du enkelt bytte over til en annen energikilde.

Visste du at du kan få inntil 40.000,– i Enova-støtte ved installering av et fullstending vannbårent anlegg?

Luft til vann varmepumpe

Luft til vann varmepumpe er en av de mest installerte varmepumpene. Da får du en varmekilde som både kan varme opp boligen din og tappevannet ditt. 

En luft til vann varmepumpe utnytter varmen fra luften ute til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme og boligens tappevann. Varmepumpen er et fullverdig oppvarmingssystem. Den gir lavere energiforbruk enn ved bruk av strøm, og et god inneklima med god og jevn varme i hele boligen.

En luft-vann varmepumpe bør plasseres rundt 15 meter fra det tekniske rommet, for å sikre optimal funksjon. Om varmpepumpen plasseres for langt unna det tekniske rommet fører dette til varmetap. Denne type varmepumpe er best egnet i kystklima og der det ikke blir altfor kaldt på vinteren.

Bergvarmepumpe

Bergvarmepumper er mer egnet i områder der det blir en god del kaldere på vinteren, som i innlandet. Den henter opp energi fra et borehull, og gir ganske stabil temperatur store deler av året. 

Ved installasjon av bergvarmepumpe er det ikke noe som blir stående ut av huset eller boligen din. Den er også mer effektiv på kaldere dager, og gjennomsnittslevetiden er litt lenger enn levetiden på luft til vann-varmepumper.

Bergvarmmepumpe passer godt til store og energikrevende boliger. Den største prisforskjellen på luft til vann-varmpepumpe og bergvarmepumpe er ofte prisen på brorehullet. Dette kan koste rundt 70 000 kr. Utenom dette er prisen relativt lik, om man forutsetter at kvalitet og ytelse til apparatene er den samme.

Vedovn og peis med vannkappe

Vedovn med vannkappe sørger for at du får det lunt og behagelig temperert i boligen din hele døgnet, samt reduserer behovet for flere varmekilder og lavere vedforbruk. Om du allerede har vannbåren varme hjemme, kan vedovn og peis med vannkappe kobles til, i tillegg til en akkumulatortank som vil fungere som et varmebatteri.

Varmesystemet fra Varmeshop – Spartherm – er godt egent for å kobles sammen med varmepumpe. Du kan kombinere ulike installasjoner ved at varmepumpe gir boligen grunnvarme på vinteren, mens peisen kan fyres i ved behov og når temperaturen krever det. 

Vannbåren gulvvarme

Å installere vannbåren gulvvarme gir den beste komforten du kan få og er mest økonomisk. Det er imidlertid et av de mest omfattende installasjonene man kan gjøre når det gjelder vannbåren varme. Derfor er det mange som legger gulvvarme i boligen sin i forbindelse med oppussing og utbytting av gulv. Om man vurderer å legge gulvvarme er det viktig å ha et fullstendig bilde av hvor omfattende arbeidet kan bli. 

Den vanligste måten å installere vannbåren varme, er å legge rør i gulvet som frakter oppvarmet vann rundt i boligen. Siden gulvflater er store, trenger man mindre oppvarming for å nå ønsket romtemperatur. På denne måten kan man spare inn verdifulle strømkroner.

Når man skal legge varmeanlegg i et ferdig hus, må de fleste rive opp det gamle gulvet for så å legge nytt etter at rørene er lagt ned. Siden dette er et kostbart prosjekt, er det mange som gjennomfører prosjektet hvis de allerede har planer om å bytte gulv. Om man installerer anlegget i et nybygg trenger man kun å legge rørene for så å legge det nye gulvet. 

Solfanger kan brukes som varmekilde til varmeanlegget i gulvet. Dette kan for eksempel kombineres med å legge nytt tak, eller å fikse på husfasaden. 

Lønner det seg å installere vannbåren varme i gulvet?

Vannbåren varme har også mange fordeler – det gir blant annet fra seg en mer lunere varme og et mye sunnere innemiljø. Ikke nok med dette, men det kan også lønne seg økonomisk å installere vannbåren varme i gulvet, men her er det viktig å vite at innsparingen gjerne kommer over tid. 

Installasjonen av selve rørsystemet til for eksempel gulvvarme vil koste omtrent like mye som å installere elektrisk oppvarming. Med både rør, plater og legging av nytt gulv, ligger prisen på rundt 500 kr per kvadratmeter. Da trenger du også´´´dlertid også trenge en sentral varmekilde til denne type installasjon. Dette er en av faktorene som avgjør om det vil lønne seg å installere vannbåren varme i gulvet for akkurat deg. 

Andre faktorer spiller også inn på lønnsomhet. Dette innebærer blant annet husareal, om du må anvende lånefinansiering for å gjennomføre installasjonen, samt prisene på strøm eller andre oppvarmingskilder. Jo større areal du skal varme opp, desto mer kan du spare ved å installere vannbåren varme. Om du også har muligheten til å anvende fornybare ressurser – som for eksempel solen – kan du spare enda mer. 

Vi i Varmeshop anbefaler å regne nøye på det før du går til anskaffelse av et vannbårent varmeanlegg. Skal du varme store nok arealer slik at det lønner seg? Må du ta opp lån for å gjennomføre installasjonen? Hvor mye må du eventuelt betale i renter? Du bør unngå at eventuelle innsparinger fra vannbåren varme blir spist opp av rentekostnader dersom du må låne penger for å finansiere og gjennomføre prosjektet. 

Kort fortalt kan man oppsummere at vannbåren varme – fra et økonomisk synspunkt – ikke vil gi deg høyere kostnader over levetiden av installasjonen, men det er heller ikke sikkert at du kommer til å spare penger på det. De fleste som installererer vannbåren varme i gulvet, gjør dette for et sunnere og mer behagelig inneklima, en mer miljøvennlig og en ikke minst fleksibel løsning varme opp boligen din.

Hva må du forberede før du skal installere vannbåren varme i gulvet?

Hvis du planlegger å installere vannbåren gulvvarme, bør du planlegge og tilrettelegge hvor installasjonene skal plasseres i huset, og hvordan de kan plasseres nærmest mulig teknisk rom.

Hvem kan installere vannbåren varme?

Installasjon av vannbårent varmeanlegg kan bli et omfattende prosjekt, og kan innebære tekniske installasjoner av både vannrør og strøm. Til enkelte av installasjonene, og for at jobben potensielt skal regnes som lovlig – kan det være lurt å la fagfolk med den nødvendige kompetansen utføre prosjekter som luft til vann varmepumpe, bergvarmepumpe og peisovn med vannkappe.

Hvor lang tid tar det å installere et vannbårent varmeanlegg?

Tiden det tar å installere et vannbårent varmeanlegg avhenger i første omgang av installasjonen sitt omfang – skal du installere varmepumpe eller legge gulvvarme?

Teknisk rom: Om man installerer teknisk rom i kombinasjon med luft til vann varmepumpe kan en ny installasjon ta én uke fra start til slutt.

Varmepumpeanlegg: Det krever både rørlegger og elektriker for å installere våre varmepumpeanlegg. I likhet med teknisk rom tar også dette rundt én uke å installere, fra start til slutt.

Vannbåren gulvvarme: Å legge gulvvarme kan gjøres av både håndtverker og “handyman”. Man må ikke være fagutdannet rørlegger for å legge ned sponplater eller varmerør i gulvet. Hvor lang tid dette tar avhenger av om vannbåren gulvvarme skal legges i ny eller gammel bolig, og hvor stort areal det skal legges på. Om du skal rehabilitere gulv, inkluderer jo dette å fjerne gamle gulv, installere vannbåren varme og deretter legge nytt gulv.

Andre oppvarmingsmuligheter

I tillegg til vannbåren varmeanlegg, finnes det andre oppvarmingsløsninger du kan ha nytte av å lære mer om. Kanskje finner du en løsning som passer bedre for deg? 

Viftekonvektor eller varmevifte

En viftekonvektor er en effektiv, elegant installasjon som kan varme opp – eller kjøle ned – boliger og lokaler på en effektiv måte. De sprer vannbåren varme rundt i boligen. 

Viftekonvektorer kan dekke store arealer, går svært stillestående og har et pent design som kan plasseres i de fleste boliger uten å tiltrekke seg for mye oppmerksomhet. Varmeshop har varmevifter fra Carrier og Riello med ulik kapasitet.  

Vannbåren varme – både mer miljøvennlig og godt for inneklima

En stor del av energiforbruket til oss som bor i Norge, brukes på oppvarming. Dette er nettopp hvorfor det ligger mye penger å spare ved å installere vannbåren varme, og mange velger å installere det hjemme. 

Les også: